Don Bento

Os libros da merenda!

Inauguramos a liña de Urco Infantil cunha proposta innovadora no mercado editorial galego: unha colección de mini-libros ao popular prezo de 2.5 euros a unidade.

 

A Federación de Librarías de Galicia «extirpa» a Urco Editora da feira do libro de Rianxo

A organización, que asegurou sentirse «incómoda» coa nosa presenza, eliminou mesmo un obradoiro de escrita creativa para mozas e mozos, cuxa única relación coa editora é que a docente publicou unha novela en 2015 no noso selo xuvenil.

O pasado martes día 28 de xuño, por volta das 13:00, recibimos unha chamada de alguén que dicía falar en nome da Federación de Librarías de Galicia. A mensaxe era simple, directa e, o peor de todo, unidireccional, posto que a persoa que chamou aseguraba non ter poder de negociación ningún, senón ser unha simple mensaxeira. En resumo, a mensaxe foi esta:

A Federación de Librarías de Galicia cancela os actos relacionados con Urco editora que xa estaban programados e axendados para a feira do libro de Rianxo, por sentirse «incómoda» coa presenza da editora. O suposto motivo da incomodidade, que durante o mes de maio, na feira do libro de Compostela, un compañeiro de Urco, no seu perfil persoal dunha rede social, fixo unha crítica bastante dura dunha feira da capital de Galiza que consideraba pequena, moribunda e mal organizada, e na que se deron unha serie de irregularidades e agravios comparativos comprensibelmente denunciábeis.

Un dos feitos aos que se refería o noso compañeiro foi, por exemplo, que algunhas casetas tivesen que pagar a tarifa íntegra (altísima e desproporcionada, por outra banda), outras pagasen «en especia», con actividades, como foi o caso de Urco, e outras fosen convidadas a última hora, de balde e con carta branca, porque se non unha feira con 6 casetas non era sostíbel, alén de supor un ridículo espantoso e unha constatación da inoperatividade da organización. Outro deles foi que, malia que o desangre das feiras da Federación leva a acontecer desde hai anos, algún membro da directiva non dubidou en botar as culpas de todos os males ante a prensa ao Concello de Santiago de Compostela, que este ano non decidiu apoiar ese modelo caduco e decimonónico, opaco e caciquil.

Até aquí a causa posíbel e a represalia tanxíbel. Así e todo, o da «incomodidade» non o entendemos ben. Urco naceu para dar medo, desacougo, arrepío. Se cadra as persoas da Federación de Librarías de Galicia que decidiron unilateralmente (e sen coñecemento do conxunto dos asociados) extirpar este «cancro editorial» das súas feiras leron algún dos nosos libros e confunden os seus sentimentos máis primarios con simple «incomodidade»? Mais se cadra non. Se cadra é só que as palabras discordantes ou mesmo disidentes cun modelo de feiras que leva anos a se afundir sen atender a razóns ou críticas, é castigada co silenciamento.

Sorpréndenos tamén o xeito en que a emisaria nos comunicou a mensaxe con frases do tipo «non hai nada que negociar, é unha decisión da Federación de Librarías». Sospeitamos que a Federación de Librarías á que se refería foron un par de suxeitos, como máximo. Levamos moitos anos participando con caseta propia na feira de Compostela e estivemos varios tamén na Coruña, ademais de visitar e organizar eventos noutras moitas, como para non recoñecer ese xeito de actuar tan característico. Non é a primeira vez que vemos un libreiro dar ordes e ditar palabras á persoa encargada da secretaría, do tipo «Dille a fulano que non pode vender iso, dille a mengana que non pode pegar carteis na caseta…». Amigos, e amigas, somos un país moi pequeno, cunha industria do libro miúda, coñecémonos todas e todos, non hai que pór máscaras nin xogar aos monicrequeiros nas sombras.

Mais onde fica a relación de Urco editora coas librarías do país?

Achamos que a nosa relación coas libreiras e libreiros, agás contadísimas e máis ben miúdas excepcións, non pode ser máis cordial. De feito, na pasada feira de Ribeira, fixéronse un par de actividades que se ían repetir na de Rianxo, e os nosos colaboradores aproveitaron para asinaren exemplares e facer promoción nas casetas dalgunhas librarías amigas desta casa. Déixennos pensar… se cadra foi iso, o éxito e a fluidez na que se desenvolven os eventos que organizamos nas feiras, o que provocou o veto, non unhas declaracións feitas a comezos de maio. Doutro xeito, esta casa xa estaría vetada na feira de Ribeira.

Porén, non nos preocupa en absoluto o que diga ou faga unha Federación de Librarías que non representa a ninguén, e que mesmo foi expulsa da CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) hai apenas un mes.

Os libros de Urco continúan a se vender nas librarías, ás que consideramos irmás e alidadas fundamentais no noso traballo de difundir e visibilizar a cultura. Son algúns colectivos con intereses particulares e opacos (igual que as súas contas), como a Federación de Librarías de Galicia, as que embazan o noso sistema editorial e pretenden silenciar a quen traballamos a prol das letras do noso país.
Rematamos este comunicado listando as actividades que foron canceladas e para as que tentaremos buscar un espazo alternativo, fóra dunha feira na que, para a nosa honra, temos o selo de «non gratos»:
Obradoiro de escritura creativa para mozos e mozas a cargo de Andrea Barreira Freije (profesional da docencia de escritura creativa e escritora)

 

Obradoiro-torneo do xogo de cartas Ophiusa. A terra dos mil ríos, orientado a todos os públicos, a cargo dos seus creadores, José María Picón e Fernando M. Cimadevila.

 

Presentación da novela Negruña, de Xosé Duncan (Urco editora, 2016).

BASES II PREMIO "ANTÓN RISCO" DE LITERATURA FANTÁSTICA

Convocado o II Premio “Antón Risco” de literatura fantástica

Urco Editora, a Fundación Vicente Risco, Auga Editora, Sacauntos Cooperativa Gráfica, Libraría Aira das Letras, Livraria Traga-mundos, Pastelería Fina Rei e A Fábrica de Vilanova, convocan conxuntamente o

«II Premio Antón Risco de Literatura Fantástica», a fin de homenaxear o escritor e teórico da literatura alaricano Antón Martínez-Risco Fernández. Continuador do gusto polo fantástico do seu pai, don Vicente Risco (a quen podemos considerar introdutor do xénero fantástico na literatura galega coa obra Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros en 1919), Antón Risco foi un profundo teorizador da literatura fantástica con obras como Serpentáguila (Notas de un lector de poesía), Quebec (Canadá), Ediciones Hipogrifo, 1986; Literatura fantástica de lengua española (Teoría y aplicaciones), Madrid, Taurus, 1987; Viaxes á América Latina á procura de literatura fantástica. Sada (A Coruña) , Edicións do Castro, 1987. Tamén cabe salientar o seu labor de editor en Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega, Vigo, Galaxia, 1991. Asemade, foi prolífico escritor de novelas e relatos fantásticos, moitos deles aínda inéditos.

Por tal motivo e co fin de continuar o seu labor de divulgar o xénero fantástico convoca este premio conforme as seguintes BASES:

Primeira: Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega ou portuguesa, cunha extensión mínima de 150.000 caracteres con espazos e máxima de 600.000.

Segunda: O prazo de entrega remata o día 30 de setembro de 2016 e os orixinais deberán entregarse na sede de Urco Editora, en Rúa do Avío, 11 baixo – 15705 Compostela, ben de xeito presencial, ben por correo postal ou mensaxería, sen que consten no exterior datos identificativos do/a autor/a.

Terceira: Os orixinais presentaranse en formato PDF, ODT ou DOC, gravados nun CD ou nunha memoria externa, maquetados en formato DIN-A4, en letra Times ou semellante de corpo 12 e a dobre espazo. Alternativamente, poden enviarse en papel, caso no que deberán entregarse 5 copias debidamente encadernadas.

Calquera orixinal entregado en letra Comic Sans será automaticamente descartado e o/a autor/a denunciado/a ante as autoridades competentes.

Os orixinais, veñan en CD ou en papel, irán acompañados dun sobre fechado que conterá a identidade do/a autor/a (nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico) e o título definitivo da súa obra, facendo constar no exterior só o título ou lema da mesma.

Cuarta: A obra gañadora será premiada con 3000 euros (suxeitos ás retencións fiscais pertinentes) e a publicación do libro. Urco editora será a encargada da edición e publicación da mesma en lingua galega ou portuguesa e Auga editora da tradución, edición e publicación en lingua española.

Quinta: O Xurado estará composto por cinco persoas escollidas entre personalidades recoñecidas do mundo da literatura e da edición.

Sexta: Se a calidade literaria das obras non fose estimábel, segundo o criterio do Xurado, o premio poderá declararse deserto.

Sétima: A contía do premio considérase en concepto de anticipo polos dereitos de autoría, polo que Urco Editora, Auga Editora e demais convocantes, resérvanse o dereito de publicación da primeira edición da obra gañadora en lingua galega ou portuguesa e castelá. O/A beneficiario/a do premio, recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada en cada lingua e na adquisición doutros exemplares contará cun desconto do 50%. Asemade, a persoa gañadora do premio será convidada a formar parte do xurado na seguinte edición. Se os dereitos de autoría xerados polas vendas superasen a contía do premio, procederase a liquidar periodicamente os mesmos con normalidade.

Oitava: As entidades convocantes resérvanse o dereito a publicar, xunto co fallo, os lemas das obras finalistas cuxa publicación recomendase o Xurado, mais sen abrir a plica, para respetar así a súa anonimidade. Os/As autores/as das obras mencionadas que así o desexen, poderán pórse en contacto coas entidades convocantes para trataren o tema da publicación.

Novena: Os orixinais que non resulten premiados serán devoltos aos seus autores e autoras no caso de o requiriren por escrito antes de rematar o mes seguinte á decisión do Xurado.

Décima: O fallo do Xurado terá lugar en Allariz, na Fundación Vicente Risco, durante o mes de decembro de 2016.

Undécima: A participación neste premio leva de seu a aceptación das presentes Bases, así como a decisión do Xurado, que será inapelábel.

 

Fallo do primeiro premio “Antón Risco” de literatura fantástica

I premio risco

I premio risco

Reunido en Ourense, no Restaurante “O Pingallo”, a quinta-feira día 10 de decembro de 2015, o xurado formado por Mario Regueira, Isabel Mociño, Mila da Aira, António Ságue e Joâo Madureira e actuando como vocais da Urco editora e sen voto, Tomás González Ahola e David Cortizo Conde, decidiuse que, de entre as dezaoito obras recibidas, o primeiro premio Antón Risco de literatura fantástica recae sobre a obra presentada baixo o título “Querido H.P.L” que, logo da apertura da plica, resultou ser da autoría de Antonio Manuel Fraga Allegue.

Asemade, pola súa calidade, o xurado tamén decidiu nomear finalista a obra “Peixe Babel”, da autoría de Carlos Quiroga, que será premiada coa súa publicación.

En Ourense, 10 de decembro de 2015

Nun vidro misterioso

Libros de Sheridan Le Fanu polo seu 201 aniversario

Hoxe celebramos o 201 aniversario do escritor irlandés Sheridan Le Fanu, coñecido polas súas historias góticas de arrepío e misterio.

Entre outras cousas, Le Fanu pasou á posteridade por ser o pioneiro na construción do mito da vampira feminina coa súa novela curta Carmilla. Esta vampira, arrodeada por un halo lésbico, deu de si na literatura e no cinema posterior, dacabalo entre o xénero de medo e o erótico.

Hoxe que se cumpren 201 anos do seu nacemento, queremos oferecer ás nosas lectores e lectoras os dous volumes descatalogados de Nun vidro misterioso, a máis coñecida recompilación de relatos e novelas curtas de Le Fanu, entre as que se acha a citada Carmilla. Ambos os dous libros, cun PVP orixinal de 15,95€ cada un, xa non se achan disponíbeis en librarías e só fican algúns exemplares no almacén, á espera de seren reeditados baixo os novos criterios estéticos e estilísticos da editora. Podedes levar ambos os dous para a casa por 6€ o pack, gastos de envío incluídos.

Nun vidro misterioso vol. 1

Cont: “Té Verde”, “O carto do dragón voador”

194 px

Nun vidro misterioso vol. 2

Cont: “O familiar”, “O xuíz Harbottle”, “Carmilla”

190 px

Pack dos 2 libros + gastos de envío 6€

 

Plug&Play e Encontros na Terceira era

Encontro fantástico (e erótico) na feira do libro de A Coruña

Urco Editora presenta dúas novidades do selo “Contos Estraños” na feira do libro de A Coruña

O vindeiro Domingo día 9 de agosto ás 13:00, os xardíns de Méndez Núñez de A Coruña acollerán, dentro da programación da feira do libro, as presentacións de Contos Estraños v. 7. Encontros na Terceira Era e de Plug & Play. Antoloxía galega de ciencia ficción erótica, editados baixo o selo “Contos Estraños” de Urco Editora

Hai non moito informabamos da fusión das editoriais Contos Estraños e Urco, que deu como resultado a incorporación da primeira como selo de seu dentro da primeira editora do país especializada na publicación de literatura fantástica en lingua galega.

Froito da denominada “fantástica fusión” saen agora do prelo dúas interesantes novidades, que se presentarán o vindeiro domingo día 9 de agosto na feira do libro de A Coruña.

Plug & Play. Antoloxía galega de ciencia ficción erótica, é unha obra pioneira e rompedora no xénero da anticipación dentro da literatura galega. Seguindo os pasos de mestres como Philip José Farmer, Thomas N. Scortia, Samuel R. Delany ou Robert Silverberg, un feixe de autoras e autores galegos, moitos deles de gran sona e xa experimentados no eido da literatura fantástica, atrévense a explorar as fronteiras do pracer carnal, o sexo e o erotismo dentro dun xénero como a ficción científica, cun enorme potencial para o desenvolvemento de ideas novas e rompedoras.

Pola súa banda Contos estraños v. 7. Encontros na Terceira Era, é o novo volume da revista Contos Estraños Pulp, que retorna logo dun descanso de case dous anos co seu formato orixinal a columna dupla e que nos trae textos de autoras e autores xa consagrados na publicación, como Vanesa Santiago, Andrea Barreira ou Roberto A. Rodrígues, mais tamén de outros que se estrean no selo, como Alberte Momán, Tomás Rivera ou Félix Carreira.

Durante a presentación, os editores responsábeis de Urco Editora e Contos Estraños, falarannos das chaves desta nova etapa marcada pola unión de forzas e a necesidade de profesionalización da literatura fantástica en lingua galega.

Sinaturas de exemplares

Ademais das sinaturas improvisadas por parte das autoras e autores presentes no evento, a Libraría Cartabón de Vigo, situada na caseta número 19 da feira, organizará durante o sábado 8 e o domingo 9 sinaturas dos autores vencellados a Urco Editora Xosé Duncan e Tomás González Ahola.

O Sábado 8 a partir das 19:00, Xosé Duncan estará asinando exemplares da súa novela Hostal Norte (Urco Editora, 2014) e da triloxía de fantasía épica As Crónicas de Bran (Contos Estraños, 2013-2015), a primeira trioxía fantástica rematada en lingua galega.

O mesmo Sábado 8 a partir das 20:00, Tomás González Ahola asinará exemplares das súas novelas Galiza Mutante: Poder Nuclear! (Urco-Contos Estraños, 2013), Alaia e a Deusa (Urco Editora, 2014) e Derradeiro bis en catro-corenta (Redelibros, 2015).

O domingo día 9 a partir das 11:00 ambos os autores repetirán sinatura na mesma caseta, antes de iniciarse o acto de presentación de novidades.

Romaría dos libros

Romaría dos libros

Romaría dos libros o 25 de xullo

Editoras e librarías de Compostela sairán á rúa o vindeiro 25 de xullo para levar a cabo a primeira “Romaría dos libros”.

O vindeiro sábado 25 de xullo a partir das 11 da mañá, as pedras da Praza de Mazarelos serán testemuña da trasfega dunha auténtica romaría, só que neste caso dunha “romaría dos libros”.

A iniciativa parte dun grupo de librarías e editoras da cidade, conscientes da necesidade de unir esforzos para reforzar o tecido cultural picheleiro arredor do libro e da lectura. Así e todo, non se trata dunha actividade illada, senón só unha primeira experiencia para ir artellando unha plataforma do libro que integre todas aquelas persoas e entidades que traballan en prol das letras.

O programa

O programa inclúe unha serie de actividades lúdicas e musicais, que se desenvolverán ao longo do día no espazo da praza, onde ademais da zona de postos de venda de libros tamén haberá habilitada unha zona de bar con terraza e un espazo para crianzas.

12:00 – Apertura de postos

14:00 – Sesión vermú literario-musical: Sira e o robot, adventures on Titan (Miguel Mosqueira e Mark Wiersma)

17:00 – Solta de libros (bookcrossing) pola cidade

18:00 – Express literario (micropresentacións e lecturas de microrrelatos)

19:00 – Combate de debuxantes

20:00 – Guilherme e Bastardo: presentación do libro-cd Veredevere ao vivo

21:00 – Libros que soan: A chave mestra (Ariel Ninas)

Océano para terrícolas: contos do mar de Irlanda (Xurxo Souto)

22:00 – Feche

Participantes

As entidades participantes na romaría son as seguintes:

-Edicións Positivas

-Libraría Lila de Lilith

-Komic Librería

-Livraria Ciranda

-Urco editora

-Libraría Aenea

-Apiario

-Contos Estraños

-Axóuxere Editora

-Irmás Cartoné

-aCentral Folque

-A Gata Tola

-Através editora

Asemade, a barra será xerida por “Silveira, casa de xantar”

Desde o primeiro momento, o Concello de Santiago amosou o seu interese no desenvolvemento desta actividade, que apoiou fornecendo medios técnicos para a súa realización.

Contactos prensa:

Lola (libraría Aenea): 699 638 087

Francisco Macías (Edicións Positivas): 660 397 064

Mail organización: romariadoslibros@gmail.com

Páxina de facebook: https://www.facebook.com/romariadoslibros?fref=ts

 

Negruña

“O frío azul”, de Ramón Caride, na súa edición definitiva e cunha capa de “Realidade Aumentada”

Urco editora publica a edición definitiva da premiada obra de Caride, con moito material adicional do autor e mais unha capa de “Realidade Aumentada”

O frío azul

O frío azul

O frío azul, de Ramón Caride Ogando, acadou por unanimidade o Premio Lueiro Rey de Novela Curta en 2007. Catro anos máis tarde, en 2011, a súa versión castelá, publicada pola editorial Anaya, obtivo o Premio de literatura fantástica “El Templo de las Mil Puertas”, na categoría de mellor novela española independente. Agora chega ás librarías a edición definitiva en lingua galega, que conta cunha gran cantidade de material inédito e un coidado traballo de revisión e edición.

O frío azul é un relato desacougante, que nos leva ao corazón de Ourense, onde se ergue impoñente e siandeiro o Mosteiro de Oseira. Até alí chega un viaxeiro desafiando a nevarada. Carrexa consigo unha misteriosa bagaxe, a fonda tristeza do seu espírito mancado e, sobre todo, a ansia por coñecer a calquera prezo a razón da insólita desventura que agocha. Aos poucos, paseniño, a monotonía tépeda da pedra e a rutina dos ritmos monacais irán minando a súa afouteza.

Os camiños impensados que se abrirán ante el, desde o val de Xálima ao Courel, de toledo ao Orcellón, hano levar sen remisión cara a un final desacougante.

O frío azul mestura acertadamente o relato de viaxes, a narración histórica e a recreación folclórica, entre outros elementos, para tecer unha inesquecíbel trama de sorprendente actualidade.

Realidade Aumentada

A cuberta do libro leva incrustada unha capa de “Realidade Aumentada”, unha xanela aberta ao futuro do libro en papel coexistindo co dixital

Urco editora decidiu dar un paso avante na implementación das novas tecnoloxías dentro do mundo da edición. Con este libro somos pioneiros dentro do sistema editorial galego, no uso da Realidade Aumentada, un sistema tecnolóxico que, mediante un dispositivo móbil, combina a visión da contorna física con elementos dixitais.

En O frío azul, o visionado da cuberta a través da aplicación gratuíta Layar (para móbiles e tablets), permítenos acceder ao booktrailer da obra e a unha serie de ligazóns á web da editora e ás redes sociais. Mais o realmente anovador non é podermos acceder a esta información, senón que todos os elementos desta capa virtual están “ancorados” fisicamente ao libro, e móvense en coordenadas tridimensionais.

Polo momento esta é unha humilde mostra, mais consideramos que é o primeiro chanzo cara a un mundo no que o dixital engada valor ao libro en papel, o punto de confluencia de dous mundos que non deben estar enfrontados e que nos ofrece posibilidades sen fin.

Pode semellar incómodo termos que visualizar as páxinas dun libro a través dun dispositivo móbil, mais en poucos anos, o emprego xeralizado de “lentes intelixentes”, fará desta unha tecnoloxía fundamental para a cadea de valor do libro e de todos os soportes físicos. E é por iso polo que Urco editora decidiu colocar a primeira pedra desta senda no sistema literario galego.

Ramón Caride

Ramón Caride

Ramón Caride

Leva publicadas máis de cincuenta obras de moi variados xéneros e conta con numerosos premios. A súa pentaloxía de ficción científica para lectores novos, protagonizada por Said e Sheila, iniciada con Perigo vexetal (Premio Merlín 1995), supuxo un fito na literatura xuvenil galega. En 2011 iniciou, con Exogamia 0.3, unha nova serie de fantasía científica.

Urco Editora publicou en 2014, Flash-Black 13, antoloxía dos seus relatos fantásticos.

 

Ficha do libro do web de Urco Editora

urco_contos_estraños_culturgal

Fantástica fusión

As editoras galegas do fantástico Urco e Contos Estraños pasarán a ser unha soa a partir do mes de Xullo de 2015.

Urco editora, o selo senlleiro no eido da literatura fantástica en lingua galega e mais Contos Estraños editora, proxecto xurdido de xente vinculada á primeira, rubrican nestes días un acordo de fusión, polo que Contos Estraños pasará a constituír un selo especializado dentro de Urco.

Este acordo, nacido da vontade de ambas as dúas partes para dar un pulo definitivo á escena emerxente de autoras e autores en lingua galega que se dedican aos xéneros da fantasía, a anticipación e o terror, permitirá mellorar a visibilidade das publicacións de ambas as dúas, mellorar a comunicación co público final e potenciar a presenza dos títulos nas canles de distribución.
Velaquí os puntos fundamentais desta fusión, en palabras dos editoresDavid Cortizo Conde, Fernando M. Cimadevila e Tomás González Ahola, responsábeis da mesma.
Consideramos que neste momento no que está a abrollar unha auténtica xeración de autoras e autores de narrativa fantástica en lingua galega, as dúas editoras especializadas na Galiza debemos estar á altura das circunstancias e embarcarnos nun proxecto máis amplo e global para axudar a normalizar e prestixiar un xénero literario central en todas as literaturas modernas do mundo.

 

Contos Estraños editora naceu no seo de Urco, da man dun dos seus editores (Tomás González Ahola) e dun dos seus autores (Fernando M. Cimadevila). Naquela altura Urco editora era un proxecto case aletargado que non era quen de dar resposta ás necesidades que esixía o noso sistema literario. Andados uns anos de traballo intenso e grandes esforzos, Urco converteuse nunha editora profesional e de primeira liña, e Contos Estraños nun proxecto cheo de enerxía creativa. Por isto pensamos que ambas as dúas son elos fundamentais da mesma cadea de valor.
-Contos Estraños continuará o seu labor de descuberta e promoción de autoras e autores como selo especializado dentro de Urco, e servirá asemade como espazo de experimentación e innovación, necesarias ambas as dúas para avanzar na construción dunha literatura fantástica forte na nosa lingua.
-Urco editora achegará a súa experiencia, a súa capacidade loxística e as vantaxes que ofrece ter a súa propia imprenta (Sacauntos Cooperativa Gráfica), polo que pensamos que máis que competidores, sempre fomos complementarios.
-O noso obxectivo a curto e a medio prazo é aumentar o volume de publicacións e de liñas editoriais, dar cabida a novas ideas, propostas e autoras dentro do sistema literario galego, e crear un camiño de continuidade para as publicacións do xénero que nos leve a ser o seu maior referente dentro da literatura galega.

En Compostela, a 18 de Xuño de 2015

urco_contos_estraños_culturgal

urco_contos_estraños_culturgal

bases_risco_mapadebitsGL

Convocado o I premio “Antón Risco” de literatura fantástica

Urco Editora, en colaboración coa Fundación Vicente Risco, Sacauntos Cooperativa Gráfica, Libraría Aira das Letras, Livraria Traga-mundos, Pastelería Fina Rei e Restaurante Pingallo, convocan conxuntamente o «I Premio Antón Risco de Literatura Fantástica», a fin de homenaxear o escritor e teórico da literatura alaricano Antón Martínez-Risco Fernández. Continuador do gusto polo fantástico do seu pai, don Vicente Risco (a quen podemos considerar introdutor do xénero fantástico na literatura galega coa obra Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros en 1919), Antón Risco foi un profundo teorizador da literatura fantástica con obras como Serpentáguila (Notas de un lector de poesía), Quebec (Canadá), Ediciones Hipogrifo, 1986; Literatura fantástica de lengua española (Teoría y aplicaciones), Madrid, Taurus, 1987; Viaxes á América Latina á procura de literatura fantástica. Sada (A Coruña) , Edicións do Castro, 1987. Tamén cabe salientar o seu labor de editor en Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega, Vigo, Galaxia, 1991. Asemade, foi prolífico escritor de novelas e relatos fantásticos, moitos deles aínda inéditos.

Por tal motivo e co fin de continuar o seu labor de divulgar o xénero fantástico convoca este premio conforme as seguintes BASES:

Primeira: Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega ou portuguesa conforme a unha das seguintes normativas: RAG, AGAL ou Acordo ortográfico da lingua portuguesa, cunha extensión mínima de 100 folios e máxima de 250.

Segunda: O prazo de entrega remata o día 31 de agosto de 2015 e os orixinais deberán entregarse na sede de Urco Editora, en Rúa do Avío, 11 baixo – 15705 Compostela, ben de xeito presencial, ben por correo postal ou mensaxería, sen que consten no exterior datos identificativos do/a autor/a.

Terceira: Para garantir o anonimato, os orixinais presentaranse por quintuplicado e en soporte papel en tamaño DIN-A4, mecanografados en letra Times de corpo 12 por unha soa cara e a dobre espazo, e debidamente encadernados.

Calquera orixinal entregado en letra Comic Sans será automaticamente descartado e o/a autor/a denunciado/a ante as autoridades competentes.

Os orixinais irán acompañados dun sobre fechado que conterá a identidade do/a autor/a (nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico) e o título definitivo da súa obra, facendo constar no exterior só o título ou lema da obra.

Cuarta: A obra gañadora será premiada con 3000 euros (suxeitos ás retencións fiscais pertinentes) e a publicación do libro.

Quinta: O Xurado estará composto por cinco persoas escollidas entre personalidades recoñecidas do mundo da literatura e da edición.

Sexta: Se a calidade literaria das obras no fose estimábel, segundo o criterio do Xurado, o premio poderá declararse deserto.

Sétima: A contía do premio considérase en concepto de adianto polos dereitos de autor, polo que Urco Editora e demais convocantes, resérvanse o dereito de publicación da primeira edición da obra gañadora en lingua galega. O/A beneficiario/a do premio, recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada e na adquisición doutros exemplares contará cun desconto do 50%. Asemade, a persoa gañadora do premio será convidada a formar parte do xurado na seguinte edición.

Oitava: Os orixinais que non resulten premiados serán devoltos aos seus autores e autoras no caso de o requiriren por escrito antes de rematar o mes seguinte á decisión do Xurado.

Novena: O fallo do xurado terá lugar en Allariz, na Fundación Vicente Risco, o día 1 de novembro de 2015.

Décima: A participación neste premio leva de seu a aceptación das presentes Bases, así como a decisión do xurado, que será inapelábel.

 

Podes descargar as bases en formato PDF : bases_I premio_Antón risco

Non hai luz sen escuridade

“Non hai luz sen escuridade”, de Andrea Barreira

Non hai luz sen escuridade

Non hai luz sen escuridade

Coa primavera continúan as novidades en Urco Editora, e desta volta tócalle á Colección Xuvenil.

Non hai luz sen escuridade é a primeira novela da brañega Andrea Barreira e cóntanos a historia de Lea, a Princesa da Escuridade, que leva desde que era unha nena a se debater entre o que os seus pais agardan dela e o medo que lle dá aquilo en que pode converterse. Cando chega o momento de facer a viaxe que a levará a atopar o dragón que lle pertence, Lea sae por primeira vez da escuridade dos seus dominios e agarda poder atopar a luz que vira unha vez sendo unha meniña. Ao longo da viaxe atopará moitas persoas novas e fará amizades, entre elas, Sarxa, a princesa das fadas, un ser totalmente antagónico a ela, ao tempo que adquirirá coñecementos, tanto de maxia negra como de maxia branca, e descubrirá cousas sobre si mesma.

Podes mercar o libro seguindo esta ligazón.

 

IMG_2208Andrea Barreira Freije

naceu en A Fonsagrada o 10 de xaneiro de 1986, o que lle deu sona de ser quen de resistir calquera tipo de frío.

Licenciouse en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela e as súas ganas de cambiar algunha que outra cousa fixeron que se especializase en comunicación medioambiental, social e internacional. Na actualidade, o seu traballo no xornalismo concéntrase nas súas colaboracións no programa radiofónico «O Sombreiro de Merlín», onde leva a sección Triqui-Traque, un espazo de literatura infanto-xuvenil.

A súa adicción aos libros levouna a escribir dende ben nena até que a empurraron a compartir as súas historias. Participou nas antoloxías colectivas Lendas de Gallaecia e Segunda Era de Contos Estraños Editora, Tebras na Alma, Contos de Verán (Redelibros) e na escolma solidaria infantil Ilusionaria IV.

Periodicamente escribe relatos para crianzas na plataforma web Boolino e para adultos no fanzine cultural AIRE, fanzine de ARTE. As letras conducírona a ser docente en Aire centro de Arte (Compostela) e Gestión Cultural_Taller Abierto (Pontevedra), onde imparte talleres de narrativa.

A súa escasa capacidade para dicir non aos proxectos que caen nas súas mans, ou preto dela, levouna a facer de editora, tradutora, contacontos, profesora… polo que a día de hoxe intenta afacerse a vivir no caos.