Don Bento

Os libros da merenda!

Inauguramos a liña de Urco Infantil cunha proposta innovadora no mercado editorial galego: unha colección de mini-libros ao popular prezo de 2.5 euros a unidade.

 

Romaría dos libros

Romaría dos libros

Romaría dos libros o 25 de xullo

Editoras e librarías de Compostela sairán á rúa o vindeiro 25 de xullo para levar a cabo a primeira “Romaría dos libros”.

O vindeiro sábado 25 de xullo a partir das 11 da mañá, as pedras da Praza de Mazarelos serán testemuña da trasfega dunha auténtica romaría, só que neste caso dunha “romaría dos libros”.

A iniciativa parte dun grupo de librarías e editoras da cidade, conscientes da necesidade de unir esforzos para reforzar o tecido cultural picheleiro arredor do libro e da lectura. Así e todo, non se trata dunha actividade illada, senón só unha primeira experiencia para ir artellando unha plataforma do libro que integre todas aquelas persoas e entidades que traballan en prol das letras.

O programa

O programa inclúe unha serie de actividades lúdicas e musicais, que se desenvolverán ao longo do día no espazo da praza, onde ademais da zona de postos de venda de libros tamén haberá habilitada unha zona de bar con terraza e un espazo para crianzas.

12:00 – Apertura de postos

14:00 – Sesión vermú literario-musical: Sira e o robot, adventures on Titan (Miguel Mosqueira e Mark Wiersma)

17:00 – Solta de libros (bookcrossing) pola cidade

18:00 – Express literario (micropresentacións e lecturas de microrrelatos)

19:00 – Combate de debuxantes

20:00 – Guilherme e Bastardo: presentación do libro-cd Veredevere ao vivo

21:00 – Libros que soan: A chave mestra (Ariel Ninas)

Océano para terrícolas: contos do mar de Irlanda (Xurxo Souto)

22:00 – Feche

Participantes

As entidades participantes na romaría son as seguintes:

-Edicións Positivas

-Libraría Lila de Lilith

-Komic Librería

-Livraria Ciranda

-Urco editora

-Libraría Aenea

-Apiario

-Contos Estraños

-Axóuxere Editora

-Irmás Cartoné

-aCentral Folque

-A Gata Tola

-Através editora

Asemade, a barra será xerida por “Silveira, casa de xantar”

Desde o primeiro momento, o Concello de Santiago amosou o seu interese no desenvolvemento desta actividade, que apoiou fornecendo medios técnicos para a súa realización.

Contactos prensa:

Lola (libraría Aenea): 699 638 087

Francisco Macías (Edicións Positivas): 660 397 064

Mail organización: romariadoslibros@gmail.com

Páxina de facebook: https://www.facebook.com/romariadoslibros?fref=ts

 

O frío azul

“O frío azul”, de Ramón Caride, na súa edición definitiva e cunha capa de “Realidade Aumentada”

Urco editora publica a edición definitiva da premiada obra de Caride, con moito material adicional do autor e mais unha capa de “Realidade Aumentada”

O frío azul

O frío azul

O frío azul, de Ramón Caride Ogando, acadou por unanimidade o Premio Lueiro Rey de Novela Curta en 2007. Catro anos máis tarde, en 2011, a súa versión castelá, publicada pola editorial Anaya, obtivo o Premio de literatura fantástica “El Templo de las Mil Puertas”, na categoría de mellor novela española independente. Agora chega ás librarías a edición definitiva en lingua galega, que conta cunha gran cantidade de material inédito e un coidado traballo de revisión e edición.

O frío azul é un relato desacougante, que nos leva ao corazón de Ourense, onde se ergue impoñente e siandeiro o Mosteiro de Oseira. Até alí chega un viaxeiro desafiando a nevarada. Carrexa consigo unha misteriosa bagaxe, a fonda tristeza do seu espírito mancado e, sobre todo, a ansia por coñecer a calquera prezo a razón da insólita desventura que agocha. Aos poucos, paseniño, a monotonía tépeda da pedra e a rutina dos ritmos monacais irán minando a súa afouteza.

Os camiños impensados que se abrirán ante el, desde o val de Xálima ao Courel, de toledo ao Orcellón, hano levar sen remisión cara a un final desacougante.

O frío azul mestura acertadamente o relato de viaxes, a narración histórica e a recreación folclórica, entre outros elementos, para tecer unha inesquecíbel trama de sorprendente actualidade.

Realidade Aumentada

A cuberta do libro leva incrustada unha capa de “Realidade Aumentada”, unha xanela aberta ao futuro do libro en papel coexistindo co dixital

Urco editora decidiu dar un paso avante na implementación das novas tecnoloxías dentro do mundo da edición. Con este libro somos pioneiros dentro do sistema editorial galego, no uso da Realidade Aumentada, un sistema tecnolóxico que, mediante un dispositivo móbil, combina a visión da contorna física con elementos dixitais.

En O frío azul, o visionado da cuberta a través da aplicación gratuíta Layar (para móbiles e tablets), permítenos acceder ao booktrailer da obra e a unha serie de ligazóns á web da editora e ás redes sociais. Mais o realmente anovador non é podermos acceder a esta información, senón que todos os elementos desta capa virtual están “ancorados” fisicamente ao libro, e móvense en coordenadas tridimensionais.

Polo momento esta é unha humilde mostra, mais consideramos que é o primeiro chanzo cara a un mundo no que o dixital engada valor ao libro en papel, o punto de confluencia de dous mundos que non deben estar enfrontados e que nos ofrece posibilidades sen fin.

Pode semellar incómodo termos que visualizar as páxinas dun libro a través dun dispositivo móbil, mais en poucos anos, o emprego xeralizado de “lentes intelixentes”, fará desta unha tecnoloxía fundamental para a cadea de valor do libro e de todos os soportes físicos. E é por iso polo que Urco editora decidiu colocar a primeira pedra desta senda no sistema literario galego.

Ramón Caride

Ramón Caride

Ramón Caride

Leva publicadas máis de cincuenta obras de moi variados xéneros e conta con numerosos premios. A súa pentaloxía de ficción científica para lectores novos, protagonizada por Said e Sheila, iniciada con Perigo vexetal (Premio Merlín 1995), supuxo un fito na literatura xuvenil galega. En 2011 iniciou, con Exogamia 0.3, unha nova serie de fantasía científica.

Urco Editora publicou en 2014, Flash-Black 13, antoloxía dos seus relatos fantásticos.

 

Ficha do libro do web de Urco Editora

urco_contos_estraños_culturgal

Fantástica fusión

As editoras galegas do fantástico Urco e Contos Estraños pasarán a ser unha soa a partir do mes de Xullo de 2015.

Urco editora, o selo senlleiro no eido da literatura fantástica en lingua galega e mais Contos Estraños editora, proxecto xurdido de xente vinculada á primeira, rubrican nestes días un acordo de fusión, polo que Contos Estraños pasará a constituír un selo especializado dentro de Urco.

Este acordo, nacido da vontade de ambas as dúas partes para dar un pulo definitivo á escena emerxente de autoras e autores en lingua galega que se dedican aos xéneros da fantasía, a anticipación e o terror, permitirá mellorar a visibilidade das publicacións de ambas as dúas, mellorar a comunicación co público final e potenciar a presenza dos títulos nas canles de distribución.
Velaquí os puntos fundamentais desta fusión, en palabras dos editoresDavid Cortizo Conde, Fernando M. Cimadevila e Tomás González Ahola, responsábeis da mesma.
Consideramos que neste momento no que está a abrollar unha auténtica xeración de autoras e autores de narrativa fantástica en lingua galega, as dúas editoras especializadas na Galiza debemos estar á altura das circunstancias e embarcarnos nun proxecto máis amplo e global para axudar a normalizar e prestixiar un xénero literario central en todas as literaturas modernas do mundo.

 

Contos Estraños editora naceu no seo de Urco, da man dun dos seus editores (Tomás González Ahola) e dun dos seus autores (Fernando M. Cimadevila). Naquela altura Urco editora era un proxecto case aletargado que non era quen de dar resposta ás necesidades que esixía o noso sistema literario. Andados uns anos de traballo intenso e grandes esforzos, Urco converteuse nunha editora profesional e de primeira liña, e Contos Estraños nun proxecto cheo de enerxía creativa. Por isto pensamos que ambas as dúas son elos fundamentais da mesma cadea de valor.
-Contos Estraños continuará o seu labor de descuberta e promoción de autoras e autores como selo especializado dentro de Urco, e servirá asemade como espazo de experimentación e innovación, necesarias ambas as dúas para avanzar na construción dunha literatura fantástica forte na nosa lingua.
-Urco editora achegará a súa experiencia, a súa capacidade loxística e as vantaxes que ofrece ter a súa propia imprenta (Sacauntos Cooperativa Gráfica), polo que pensamos que máis que competidores, sempre fomos complementarios.
-O noso obxectivo a curto e a medio prazo é aumentar o volume de publicacións e de liñas editoriais, dar cabida a novas ideas, propostas e autoras dentro do sistema literario galego, e crear un camiño de continuidade para as publicacións do xénero que nos leve a ser o seu maior referente dentro da literatura galega.

En Compostela, a 18 de Xuño de 2015

urco_contos_estraños_culturgal

urco_contos_estraños_culturgal

bases_risco_mapadebitsGL

Convocado o I premio “Antón Risco” de literatura fantástica

Urco Editora, en colaboración coa Fundación Vicente Risco, Sacauntos Cooperativa Gráfica, Libraría Aira das Letras, Livraria Traga-mundos, Pastelería Fina Rei e Restaurante Pingallo, convocan conxuntamente o «I Premio Antón Risco de Literatura Fantástica», a fin de homenaxear o escritor e teórico da literatura alaricano Antón Martínez-Risco Fernández. Continuador do gusto polo fantástico do seu pai, don Vicente Risco (a quen podemos considerar introdutor do xénero fantástico na literatura galega coa obra Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros en 1919), Antón Risco foi un profundo teorizador da literatura fantástica con obras como Serpentáguila (Notas de un lector de poesía), Quebec (Canadá), Ediciones Hipogrifo, 1986; Literatura fantástica de lengua española (Teoría y aplicaciones), Madrid, Taurus, 1987; Viaxes á América Latina á procura de literatura fantástica. Sada (A Coruña) , Edicións do Castro, 1987. Tamén cabe salientar o seu labor de editor en Antoloxía da literatura fantástica en lingua galega, Vigo, Galaxia, 1991. Asemade, foi prolífico escritor de novelas e relatos fantásticos, moitos deles aínda inéditos.

Por tal motivo e co fin de continuar o seu labor de divulgar o xénero fantástico convoca este premio conforme as seguintes BASES:

Primeira: Poderá concorrer a este premio calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega ou portuguesa conforme a unha das seguintes normativas: RAG, AGAL ou Acordo ortográfico da lingua portuguesa, cunha extensión mínima de 100 folios e máxima de 250.

Segunda: O prazo de entrega remata o día 31 de agosto de 2015 e os orixinais deberán entregarse na sede de Urco Editora, en Rúa do Avío, 11 baixo – 15705 Compostela, ben de xeito presencial, ben por correo postal ou mensaxería, sen que consten no exterior datos identificativos do/a autor/a.

Terceira: Para garantir o anonimato, os orixinais presentaranse por quintuplicado e en soporte papel en tamaño DIN-A4, mecanografados en letra Times de corpo 12 por unha soa cara e a dobre espazo, e debidamente encadernados.

Calquera orixinal entregado en letra Comic Sans será automaticamente descartado e o/a autor/a denunciado/a ante as autoridades competentes.

Os orixinais irán acompañados dun sobre fechado que conterá a identidade do/a autor/a (nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico) e o título definitivo da súa obra, facendo constar no exterior só o título ou lema da obra.

Cuarta: A obra gañadora será premiada con 3000 euros (suxeitos ás retencións fiscais pertinentes) e a publicación do libro.

Quinta: O Xurado estará composto por cinco persoas escollidas entre personalidades recoñecidas do mundo da literatura e da edición.

Sexta: Se a calidade literaria das obras no fose estimábel, segundo o criterio do Xurado, o premio poderá declararse deserto.

Sétima: A contía do premio considérase en concepto de adianto polos dereitos de autor, polo que Urco Editora e demais convocantes, resérvanse o dereito de publicación da primeira edición da obra gañadora en lingua galega. O/A beneficiario/a do premio, recibirá gratuitamente 25 exemplares da obra publicada e na adquisición doutros exemplares contará cun desconto do 50%. Asemade, a persoa gañadora do premio será convidada a formar parte do xurado na seguinte edición.

Oitava: Os orixinais que non resulten premiados serán devoltos aos seus autores e autoras no caso de o requiriren por escrito antes de rematar o mes seguinte á decisión do Xurado.

Novena: O fallo do xurado terá lugar en Allariz, na Fundación Vicente Risco, o día 1 de novembro de 2015.

Décima: A participación neste premio leva de seu a aceptación das presentes Bases, así como a decisión do xurado, que será inapelábel.

 

Podes descargar as bases en formato PDF : bases_I premio_Antón risco

Non hai luz sen escuridade

“Non hai luz sen escuridade”, de Andrea Barreira

Non hai luz sen escuridade

Non hai luz sen escuridade

Coa primavera continúan as novidades en Urco Editora, e desta volta tócalle á Colección Xuvenil.

Non hai luz sen escuridade é a primeira novela da brañega Andrea Barreira e cóntanos a historia de Lea, a Princesa da Escuridade, que leva desde que era unha nena a se debater entre o que os seus pais agardan dela e o medo que lle dá aquilo en que pode converterse. Cando chega o momento de facer a viaxe que a levará a atopar o dragón que lle pertence, Lea sae por primeira vez da escuridade dos seus dominios e agarda poder atopar a luz que vira unha vez sendo unha meniña. Ao longo da viaxe atopará moitas persoas novas e fará amizades, entre elas, Sarxa, a princesa das fadas, un ser totalmente antagónico a ela, ao tempo que adquirirá coñecementos, tanto de maxia negra como de maxia branca, e descubrirá cousas sobre si mesma.

Podes mercar o libro seguindo esta ligazón.

 

IMG_2208Andrea Barreira Freije

naceu en A Fonsagrada o 10 de xaneiro de 1986, o que lle deu sona de ser quen de resistir calquera tipo de frío.

Licenciouse en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela e as súas ganas de cambiar algunha que outra cousa fixeron que se especializase en comunicación medioambiental, social e internacional. Na actualidade, o seu traballo no xornalismo concéntrase nas súas colaboracións no programa radiofónico «O Sombreiro de Merlín», onde leva a sección Triqui-Traque, un espazo de literatura infanto-xuvenil.

A súa adicción aos libros levouna a escribir dende ben nena até que a empurraron a compartir as súas historias. Participou nas antoloxías colectivas Lendas de Gallaecia e Segunda Era de Contos Estraños Editora, Tebras na Alma, Contos de Verán (Redelibros) e na escolma solidaria infantil Ilusionaria IV.

Periodicamente escribe relatos para crianzas na plataforma web Boolino e para adultos no fanzine cultural AIRE, fanzine de ARTE. As letras conducírona a ser docente en Aire centro de Arte (Compostela) e Gestión Cultural_Taller Abierto (Pontevedra), onde imparte talleres de narrativa.

A súa escasa capacidade para dicir non aos proxectos que caen nas súas mans, ou preto dela, levouna a facer de editora, tradutora, contacontos, profesora… polo que a día de hoxe intenta afacerse a vivir no caos.

 

libros para agasallar

Esta semana, libros de agasallo no web

Urco editora únese á celebración da semana do libro agasallando a todos os que merquen libros a través do web cun libro de balde.

libros para agasallar

Libros para agasallar

Hoxe, 23 de Abril, celébrase o día internacional do libro e a lectura. Como non podía ser doutro xeito, en Urco Editora sumámonos a esta celebración cunha iniciativa pensada para os nosos lectores.

Todo aquel que merque calquera libro a través da nosa páxina web, recibirá de balde outro, a escoller entre os seguintes:

O corvo, Edgar Allan Poe (1ª edición)

Sleepy Hollow e outros relatos, Washington Irving (1ª edición)

Relatos de terror sobrenatural, Robert E. Howard (1ª edición)

Planilandia, Edwin A. Abbott (1ª edición)

A princesa e o trasno, George MacDonald

Se o socialismo chegase, Edward Bellamy (1ª edición)

Nun vidro misterioso v. 1, Sheridan Le Fanu

Nun vidro misterioro v. 2, Sheridan Le Fanu

O monstro metálico, Abraham Merritt

 

O procedemento é moi sinxelo. Abonda con realizar unha compra de xeito regular e despois enviar un correo electrónico a info@urcoeditora.com, indicando o nome do comprador,  o libro  mercado e o libro que se desexa recibir como agasallo.

Como sempre, os gastos de envío serán de balde, polo servizo postlibris de Correos.

Esta promoción remata o día 30 de Abril. Apurade para conseguir os vosos libros!

Cegoñas no fondo da ría

“Cegoñas no fondo da ría” ou unha outra Pontevedra

Cegoñas no fondo da ría

Cegoñas no fondo da ría

O novo traballo de Manuel Lourenzo González

Cegoñas no fondo da ría é un conxunto de vinte e cinco relatos que recollen outros tantos episodios da historia de Pontevedra nos que os feitos reais se prolongan polos vieiros da fantasía a través de prodixiosos exercicios de imaxinación. Cunha traza de perfecta verosimilitude, vemos desfilar polas rúas antigas desta cidade persoeiros de proxeccción universal como Xulio César, o Preste Xan, Góngora, Carlos de Médici, don Dinís de Portugal, Jules Verne, Michael Curtiz, Elvis Presley, Hemingway ou Buffalo Bill. Asistimos á convivencia entre humanos e sereas, mouras, princesas meigas, santos laicos, exércitos aztecas, alquimistas, mulleres de ciencia clandestinas, mortos revividos; e revisamos sucesos transcendentes como o Diluvio Universal de Pontevedra, o descubrimento da pedra de Rosetta da cultura castrexa, o desembarco dos atlantes, o misterio do coloso de Tambo, a queima da Biblioteca Panxeica, a lenda do Pontevedrés Errante, a chegada da Gioconda ao Museo Provincial, a aterraxe do primeiro dirixíbel ou a construción dunha réplica da cidade na selva africana. En palabras de Luís Bará, autor do Limiar, «seguramente moi poucas cidades no mundo poderán presumir de contar cun corpus de crónicas tan cheas de sucesos transcendentes e, nunca mellor dito, marabillosos.»

Publicadas ao longo dos dous últimos anos no xornal dixital Pontevedra Viva e reunidas agora en libro, Cegoñas no fondo da ría presenta unha Pontevedra inédita e máxica e ao mesmo tempo asombrosamente verosímil polo esforzo de documentación que sustenta cada unha das ficcións. Construída cunha prosa sólida e precisa que mestura características do texto histórico, o literario e o xornalístico, Manuel Lourenzo González consegue crear un universo engaiolante cuxo interese vai máis alá do local pola súa dimensión simbólica e como modelo dun xeito de reinterpretar a historia desde a poética da ensoñación e o mito.

Acceder á ficha do libro

 

Manuel Lourenzo González

Manuel Lourenzo González

Manuel Lourenzo González

Naceu en Vilaboa, Pontevedra, en 1955. Licenciado en Ciencias da Educación e catedrático de instituto en Lingua Galega e Literatura. Como profesor, participou na elaboración de libros para o ensino e é autor de artigos e textos ensaísticos de carácter dispar. Asemade, foi promotor ou colaborador de múltiples empresas culturais.

Como escritor, ten publicadas case unha trintena de obras. Entre elas, os libros de relatos Da esfinxe e Noites de papel e as novelas Arqueofaxia, O xardín das pedras flotantes e Atl. Para o público xuvenil, Tanis I o MocosO que é a vida, Irmán do ventoFlor de area, Unha pantasma no colexio e Mundo Arb. Tamén conta con publicacións infantís e teatrais. Algúns destes títulos foron traducidos ao castelán.

A súa obra foi recoñecida con premios como o Merlín, O Barco de Vapor e Estornela na literatura infanto-xuvenil, e García Barros, Café Dublín, Carvalho Calero, Xerais e Blanco Amor na de adultos.

No ámbito do xornalismo, destacan as súas colaboracións na revista de humor Retranca entre 2007 e 2010, e a serie de artigos publicados no xornal Pontevedra Viva que se reúnen neste libro.

o terror sobrenatural na literatura

A «Biblioteca Lovecraft» supera o seu ecuador cunha novela longa e un ensaio

Chegan ás librarías os volumes VIII e IX da «Biblioteca Lovecraft», cos títulos A procura soñada de Kadath a descoñecida e O terror sobrenatural na literatura

A procura soñada de Kadath a Descoñecida

A procura soñada de Kadath a Descoñecida

A publicación da «Biblioteca Lovecraft» avanza inexorábel xa superado o seu ecuador. Deixamos atrás o chamado «Ciclo de Cthulhu», que se compón dos relatos e novelas curtas máis recentes e asemade máis coñecidos do autor de Providence. Logo, internámonos no «Ciclo do Soño», que fechamos co volume VIII: A procura soñada de Kadath a descoñecida, a novela máis longa do autor e que relata as aventuras de Randolph Carter, experto soñador a quen coñecemos no volume anterior, na súa procura da cidade mítica de Kadath, alén do Deserto Frío, nos confíns do país do soño dos humanos.

Mais antes de abordar os últimos volumes da colección, que estarán dedicados aos chamados «Contos Macabros», obra dun Lovecraft máis novo e de gusto gótico, facemos unha pequena parada no eido da reflexión sobre a literatura arrepiante como realidade histórica.

o terror sobrenatural na literatura

o terror sobrenatural na literatura

O terror sobrenatural na literatura, noveno volume da colección, afonda na historia da literatura terrorífica, desde as súas orixes nos ritos máxicos e místicos do ser humano primitivo, até as primeiras décadas do século XX, onde se desenvolve o chamado «terror materialista» do que o propio Lovecraft é o maior expoñente. Trátase dunha obra indispensábel, un texto de referencia para todo amante da narrativa de medo, agora por primeira vez dispoñíbel na nosa lingua.

irmandade do libro premios

A biblioteca “gótica” de Urco recibe o premio “irmandade do libro” á mellor obra editorial

A biblioteca “gótica” de Urco editora recibiu o pasado sábado 14 de marzo o premio “Irmandade do libro”, que concede a Federación de Librarías de Galiza, á mellor Obra Editorial, na XXIV edición destes premios.

irmandade do libro premios

A estatuiña e o diploma, xunto con algúns exemplares da biblioteca “gótica”

No acto, que transcorreu na tarde do 14 de marzo na Cidade da Cultura de Compostela, foron galardoados tamén a libraría O Pontillón, de Moaña, na modalidade de mellor libraría; o IES Castro Alobre, de Vilagarcía, na modalidade de Centros de Ensino; o programa de televisión Libros sen reservas, do noso colega Quique Alvarellos, na modalidade de Fomento da Lectura; Yolanda Castaño, na modalidade de Autora; Contos do Mar de Irlanda, de Xurxo Souto (Xerais), na modalidade de mellor libro do ano; e  Xiquixoque, fiú-fiú, de Uxía Senlle (Galaxia), na modalidade de mellor obra infanto-xuvenil.

Foto galardoados

Imaxe dos galardoados e as autoridades. (Fonte da fotografía: Concello de Santiago)

Tal e como sinalou durante o acto o noso compañeiro Tomás González Ahola no momento de recoller o galardón, este é o primeiro recoñecemento deste tipo que recibe o noso proxecto editorial, logo de case oito anos de traxectoria nas letras do noso país. Queremos lembrar tamén que a colección Gótica, a que recibiu a distinción, é a máis veterana do noso selo editorial, pois o seu inicio remóntase ao ano 2007, coa publicación de O corvo, de Edgar Allan Poe.

Desde Urco queremos agradecer á Federación de Libraría de Galiza ese recoñecemento ao noso traballo e tamén desexamos parabenizar os demais premiados desta vixésimo cuarta edición deste galardón.

Presentación de "A batalla por Avalon" Libraría Aenea

Presentación de “A batalla por Avalon” na libraría Aenea

Presentación de "A batalla por Avalon" Libraría Aenea

Presentación de “A batalla por Avalon”

A batalla por Avalon de Fernando M. Cimadevila, terceira entrega da serie de fantasía O mundo secreto de Basilius Hoffman, presentarase en Compostela o vindeiro xoves 26 de febreiro na libraría Aenea (Rúa Irmáns Rey Alvite, 5), ás 20:00. Contaremos coa presenza do autor e máis da ilustradora, Jara Zambrano, que asinarán exemplares e exporán o seu traballo.

Sinopse de A batalla por Avalon:

A illa da sabedoría atópase en perigo, a Irmandade de Avalon debe enfrontarse á súa batalla definitiva contra un antigo mal que regresa para cumprir vinganza. O profesor Hoffman e o seu sobriño Peter veranse envolvidos nunha escura conspiración, que os levará a descubrir novos misterios e a desentrañar unha mentira que durante anos pesara sobre todos eles.

Continúan as aventuras do profesor Basilius Hoffman: historiador e explorador de mundos ocultos, cabaleiro a tempo parcial e truán a xornada completa, que, na súa procura do lendario Diario do Cartógrafo, verase enleado nunha aventura chea de asombrosas criaturas, incríbeis artefactos mecánicos, reliquias de inimaxinábel poder e, tamén, a descubrir a porta a un novo e fascinante mundo secreto.

 

Ligazón á ficha do libro no noso catálogo