Pablo Fernández Barba

Pablo Fernández (Madrid, 1976).

Logo de rematar os estudos de Físicas en Madrid, embarcouse nun proxecto investigador nunha universidade centroeuropea que, como a meirande parte das súas travesías, tamén rematou en naufraxio.

Para cando volveu abrir os ollos, apareceu varado na costa galega exercendo de profesor en Noia.

Transición é a primeira novela que ve publicada.

Non se atoparon produtos que concorden coa selección.