Nace a Biblioteca Lovecraft Dixital 23rd Abril 2021

A Pandemia da Covid-19 colleu a práctica totalidade da poboación coa garda baixa. Obrigou a parar o mundo, cuestionar o que é verdadeiramente relevante e deseñar alternativas ao presente. A Urco Editora, como proxecto da Sacauntos Cooperativa Gráfica, non foi unha excepción e, ante a crise, optou por volver ás orixes, reencontrarse a si mesma. Porque xa o dicía aquel dístico no aborrecíbel Necronomicon do árabe louco Abdul Alhazred: Que non está morto o que…

Continue reading