Fallo do XXI Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais 4th Febreiro 2017 – Posted in: Galiza, Mundo editorial, Urco – Tags:

Reunido o xurado da XXI edición do Premio Vicente Risco de CCSS, composto por: Alberto Baptista e Octavio Sacramento en representación da UTAD-CETRAD, Teresa Devesa en representación do Concello de Alhariz, Manoel Carrete en representación do Concello de Castro Caldelas, José María Eguileta e Xosé Manoel Cid en representación da FVR, actuando como secretario José María Eguileta con voto de calidade.
Acordou maioritariamente conceder o premio ao traballo Enfermos pobres, médicos tristes que resultou ser autoría de Roberto Fernández Alvarez.
O xurado valorou o tema centrado na figura do médico rural, escasamente abordado na bibliografía antropolóxica e sociolóxica en Galiza, así como o tratamento desta figura, esencial, na sanidade do medio rural, como a personificación da ciencia no mundo das crenzas tradicionais sobre a enfermidade. Tamén a representación da “autóritas” respectada por ser a figura que personifica a saúde, sen esquecer que ademais aborda un interesante reflexo da sociedade rural e a súa evolución ao longo do século XX, antes da implantación do actual sistema de saúde.
O xurado tamén valorou os traballos “Preguntado se El Rey hy avia algun derecto”: Luta por excedentes e Estado Feudal em Baião e Penaguião (1248-1279) e Francisco Asorey, escultor galego recomendando a súa publicación en caso de que acepten os seus autores.
Allariz a 4 de febreiro de 2017